O nasNasz ZwiązekPrawoArchiwumKontakt
* Ogłoszenia Kół *
Spotkanie z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Spotkanie z Prezydentem Federacji ... (więcej)
Zaproszenie na wycieczkę
Wzorem roku poprzedniego proponujemy Państwu wspólną wycieczkę... (więcej)
Posiedzenie Komisji Socjalnej
Posiedzenie Komisji Socjalnej 4.12.2013r. (więcej)
Posiedzenie Przezydium
Posiedzenie Przezydium 14.11.2013r. (więcej)
Informacja z posiedzenia
Informacja z VI posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP ... (więcej)
Wycieczka 23 - 25.09.2013r.
Sprawozdanie z wycieczki ... (więcej)
10 października 2013r.
VI Plenarne Posiedzenie... (więcej)
Sierpień 2013r.
Społeczny protest...(więcej)
31 stycznia 2011r.
Uwaga techniczna - parametry zdjęć nadsyłanych do umieszczenia na naszej stronie internetowej:
- rozmiar 1024 x 768 x 24b pikseli.
- format JPG, BMP lub TIF.
(więcej)

 


Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW
W środę, dnia 20 sierpnia 2014 r w biurze Zarządu Wojewódzkiego o godz. 10.00 odbędzie się kolejne Posiedzenie Prezydium. Główne tematy to:
 • obchody XX lecia Związku,
 • przygotowania do VIII Plenum Zarządu Wojewódzkiego.
Serdecznie zapraszam

Prezes
Włodzimierz Marasz

Wycieczka – obniżona cena!!!
Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Wrocławia. Cena obniżona o 90 zł. Szczegóły u kol. Ewy Gołumskiej.
Czekamy na chętnych, serdecznie zapraszamy (więcej).
Prezydium ZW

Spotkanie z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Dnia 10 czerwca 2014r. w Warszawie uczestniczyłem w Posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP, na które przybył Prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki (objął funkcję w 2013r.) W swoim wystąpieniu przedstawił 5 głównych celów przyjętych na ostatnim Zjeździe Federacji w marcu 2014 r.
Są to:
 1. Obrona godności i honoru funkcjonariusza.
 2. Przygotowanie dokumentów do rewaloryzacji emerytur i rent. Założenia opracowuje biuro prawne na zlecenie Federacji.
 3. Awans w stopniu bez skutków finansowych.
 4. Równouprawnienie przy przyznawaniu odznaczeń.
 5. Monitorowanie i obrona funduszu socjalnego.
Życzymy powodzenia. Wspierajmy te działania według naszych możliwości.
Będziemy się interesować realizacją powyższych celów.
Zachęcam do odwiedzenia stronki Federacji: www.fssm.pl.
Członkami Federacji jest wiele stowarzyszeń, jak m.in.:
Związek Żołnierzy WP, Stowarzyszenie EiR Policji, KZ EiR Służby Więziennej, ZEiR Straży Granicznej, Związek BF Służb Ochrony Państwa.

Włodzimierz MaraszCzłonek Zarządu Głównego ZEiRP RP

Sprawozdanie z Wyjazdowego Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP, Chełmno dnia 27 marca 2014r.
Dnia 27 marca 2014r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie spotkali się członkowie ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół na VII Plenarnym Posiedzeniu. Gospodarzami spotkania był bryg. mgr inż. Karol Utrata Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie oraz Kol. Sławomir Stefański Prezes Koła przy KP.
Tradycyjnie już przed rozpoczęciem Posiedzenia kol. Tadeusz Banach zaprezentował zdjęcia – migawki z ostatniego posiedzenia w Grudziądzu.
Otwierając obrady, Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW przywitał przybyłych działaczy ZEiRP, Gospodarzy oraz Gości:
 • st. bryg. mgr inż. Bogdana Sowińskiego – Z-cę K-P KW,
 • bryg. mgr inż. Janusza Halaka – Naczelnika Kadr K-P KW,
 • bryg. ks. Zenona Rutkowskiego – Kapelana Strażaków.
Przywitał szczególnie serdecznie przedstawicieli nowych Kół, które powstały przy KP PSP w Rypinie oraz przy KP PSP w Radziejowie życząc im sukcesów. Bardzo miłą chwilą było wręczenie odznaki „Zasłużony dla Związku EiRP RP” dla bryg. Janusza Halaka Naczelnika Kadr K-P KW PSP oraz Przewodniczącego Komisji Socjalnej KW w dowód uznania i podziękowania dla jego starań na rzecz emerytów i rencistów.
Odznakami honorowymi wyróżniono również Gospodarzy, tj.
 • kol. Sławomira Stefańskiego - Prezesa Koła,
 • kol. Jana Strużyńskiego - członka Koła (pośmiertnie).
Komendant Powiatowy scharakteryzował powiat chełmiński i przedstawił stan organizacyjny Komendy oraz JRG.
Realizując program Posiedzenia Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW omówił działania od ostatniego Posiedzenia, tj:
 1. Sprawozdanie ZW oraz sprawozdania z Kół,
 2. Stany organizacyjne Kół,
 3. Wnioski na odznaczenia MSW „Zasłużony dla ochrony ppoż”,
 4. Wnioski na odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP”,
 5. Krajowe obchody XX lecia ZEiRP RP w tym medale XX lecia, kronika Związku - krajowa,
 6. 15 lecia K-P ZW ZEiRPRP,
 7. Informacja z Posiedzenia ZG,
 8. ”Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020” – uchwała nr 238 Rady Ministrów z 24.12.2013 r.
Omawiając sprawy funduszu socjalnego, Przewodniczący Komisji – bryg. Janusz Halak przedstawił stopień wykorzystania finansów oraz zmiany w jego wykorzystaniu zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego. W dyskusji, zaproponowano podjęcie uchwały przez K-P ZW w sprawie wystąpienia do K-P KW PSP z prośbą o umożliwienie uzyskania dopłaty na wycieczki organizowane przez Koła.
Prezes Koła przy KP PSP w Chełmnie omówił stan organizacyjny Koła liczącego 37 członków, jego historię oraz formy pracy i zamiary na przyszłość.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił stan finansów apelując aby płatności nie przekładać na ostatnie dni roku.
Przedstawiając materiały ZG dotyczące ubezpieczenia, udzielono głosu przedstawicielowi firmy „Mentor”, który poinformował o modyfikacji programu ubezpieczenia PZU Życie SA dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP.
W czasie dyskusji padły dwie propozycje zorganizowania w roku bieżącym wycieczki pod szyldem ZW, tj. kol Ewa Gołumska podjęła się zorganizowania trzy dniowej wycieczki do Wrocławia, a kol. Stanisław Młodziankiewicz do Karpacza. Życzymy powodzenia inicjatorom a Kol. Kol. zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału.
Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie zgłosił chęć organizacji VIII Plenum, co zostało z aplauzem przyjęte. Zatwierdzając tę decyzję, przekazano do Wąbrzeźna baner K-P ZW.
Na zakończenie złożono serdeczne podziękowania Gospodarzom – Komendantowi Powiatowemu oraz Prezesowi Koła przy KP PSP w Chełmnie za bardzo dobre przygotowanie oraz zapewnienie sprawnego przebiegu naszych obrad w miłej i serdecznej atmosferze.
Foto: T. Banach (kliknij).
Opracował:
WAMarasz

Zaproszenie na wycieczkę
Wzorem roku poprzedniego proponujemy Państwu wspólną wycieczkę. Tym razem planujemy obejrzeć piękny Wrocław i Zamek Książ. W zależności od ilości chętnych osób autokar może zabrać 40 osób, 53 osób lub 59 osób. Chętni proszeni są o zgłoszenia do:
GOŁUMSKA Ewa- Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
ul. Prosta 32, 87-100 TORUŃ
tel. służbowy : 56-65-80-172
Więcej tutaj!

Uwaga techniczna
Parametry zdjęć nadsyłanych do umieszczenia na naszej stronie internetowej:
1. Rozmiar 1024 x 768 x 24b pikseli.
2. Format JPG, BMP lub TIF.
Przyjmowane będą również zdjęcia o lepszych parametrach.
Fotografie nie spełniające tych wymogów nie będą publikowane.
Zachęcam przy tym do choćby krótkiego opisu każdego zdjęcia i notki opisującej wydarzenie.
MK

Materiały zamieszczone na stronie są tekstami autorskimi Działaczy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Strona główna | O nas | Nasz Związek | Prawo | Archiwum | Kontakt
© MK 2011