O nasNasz ZwiązekPrawoArchiwumKontakt
* Ogłoszenia Kół *
Spotkanie z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Spotkanie z Prezydentem Federacji ... (więcej)
Zaproszenie na wycieczkę
Wzorem roku poprzedniego proponujemy Państwu wspólną wycieczkę... (więcej)
Posiedzenie Komisji Socjalnej
Posiedzenie Komisji Socjalnej 4.12.2013r. (więcej)
Posiedzenie Przezydium
Posiedzenie Przezydium 14.11.2013r. (więcej)
Informacja z posiedzenia
Informacja z VI posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP ... (więcej)
Wycieczka 23 - 25.09.2013r.
Sprawozdanie z wycieczki ... (więcej)
10 października 2013r.
VI Plenarne Posiedzenie... (więcej)
Sierpień 2013r.
Społeczny protest...(więcej)
31 stycznia 2011r.
Uwaga techniczna - parametry zdjęć nadsyłanych do umieszczenia na naszej stronie internetowej:
- rozmiar 1024 x 768 x 24b pikseli.
- format JPG, BMP lub TIF.
(więcej)

 


Festiwal Biegowy w Krynicy Zdroju
Zapraszam zainteresowanych do szybkiego działania - zgłoszenie do ZG/ZW najpózniej do 29 czerwca 2014r.
Dokument do pobrania.
ZW ZEiR RP

Odszedł na wieczną służbę
Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło przy Komendzie Powiatowej w Tucholi informuje, że zmarł nasz związkowy kolega
ogn. w st. spocz. Marian Górka przeżywszy 67 lat.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kościele parafialnym w Cekcynie dnia 26 czerwca 2014r. o godz. 10.00, po którym nastąpi złożenie zmarłego do grobu.
Cześć Jego pamięci.
Zarząd Koła

Spotkanie z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Dnia 10 czerwca 2014r. w Warszawie uczestniczyłem w Posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP, na które przybył Prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki (objął funkcję w 2013r.) W swoim wystąpieniu przedstawił 5 głównych celów przyjętych na ostatnim Zjeździe Federacji w marcu 2014 r.
Są to:
 1. Obrona godności i honoru funkcjonariusza.
 2. Przygotowanie dokumentów do rewaloryzacji emerytur i rent. Założenia opracowuje biuro prawne na zlecenie Federacji.
 3. Awans w stopniu bez skutków finansowych.
 4. Równouprawnienie przy przyznawaniu odznaczeń.
 5. Monitorowanie i obrona funduszu socjalnego.
Życzymy powodzenia. Wspierajmy te działania według naszych możliwości.
Będziemy się interesować realizacją powyższych celów.
Zachęcam do odwiedzenia stronki Federacji: www.fssm.pl.
Członkami Federacji jest wiele stowarzyszeń, jak m.in.:
Związek Żołnierzy WP, Stowarzyszenie EiR Policji, KZ EiR Służby Więziennej, ZEiR Straży Granicznej, Związek BF Służb Ochrony Państwa.

Włodzimierz MaraszCzłonek Zarządu Głównego ZEiRP RP

Sprawozdanie z Wyjazdowego Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP, Chełmno dnia 27 marca 2014r.
Dnia 27 marca 2014r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie spotkali się członkowie ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół na VII Plenarnym Posiedzeniu. Gospodarzami spotkania był bryg. mgr inż. Karol Utrata Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie oraz Kol. Sławomir Stefański Prezes Koła przy KP.
Tradycyjnie już przed rozpoczęciem Posiedzenia kol. Tadeusz Banach zaprezentował zdjęcia – migawki z ostatniego posiedzenia w Grudziądzu.
Otwierając obrady, Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW przywitał przybyłych działaczy ZEiRP, Gospodarzy oraz Gości:
 • st. bryg. mgr inż. Bogdana Sowińskiego – Z-cę K-P KW,
 • bryg. mgr inż. Janusza Halaka – Naczelnika Kadr K-P KW,
 • bryg. ks. Zenona Rutkowskiego – Kapelana Strażaków.
Przywitał szczególnie serdecznie przedstawicieli nowych Kół, które powstały przy KP PSP w Rypinie oraz przy KP PSP w Radziejowie życząc im sukcesów. Bardzo miłą chwilą było wręczenie odznaki „Zasłużony dla Związku EiRP RP” dla bryg. Janusza Halaka Naczelnika Kadr K-P KW PSP oraz Przewodniczącego Komisji Socjalnej KW w dowód uznania i podziękowania dla jego starań na rzecz emerytów i rencistów.
Odznakami honorowymi wyróżniono również Gospodarzy, tj.
 • kol. Sławomira Stefańskiego - Prezesa Koła,
 • kol. Jana Strużyńskiego - członka Koła (pośmiertnie).
Komendant Powiatowy scharakteryzował powiat chełmiński i przedstawił stan organizacyjny Komendy oraz JRG.
Realizując program Posiedzenia Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW omówił działania od ostatniego Posiedzenia, tj:
 1. Sprawozdanie ZW oraz sprawozdania z Kół,
 2. Stany organizacyjne Kół,
 3. Wnioski na odznaczenia MSW „Zasłużony dla ochrony ppoż”,
 4. Wnioski na odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP”,
 5. Krajowe obchody XX lecia ZEiRP RP w tym medale XX lecia, kronika Związku - krajowa,
 6. 15 lecia K-P ZW ZEiRPRP,
 7. Informacja z Posiedzenia ZG,
 8. ”Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020” – uchwała nr 238 Rady Ministrów z 24.12.2013 r.
Omawiając sprawy funduszu socjalnego, Przewodniczący Komisji – bryg. Janusz Halak przedstawił stopień wykorzystania finansów oraz zmiany w jego wykorzystaniu zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego. W dyskusji, zaproponowano podjęcie uchwały przez K-P ZW w sprawie wystąpienia do K-P KW PSP z prośbą o umożliwienie uzyskania dopłaty na wycieczki organizowane przez Koła.
Prezes Koła przy KP PSP w Chełmnie omówił stan organizacyjny Koła liczącego 37 członków, jego historię oraz formy pracy i zamiary na przyszłość.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił stan finansów apelując aby płatności nie przekładać na ostatnie dni roku.
Przedstawiając materiały ZG dotyczące ubezpieczenia, udzielono głosu przedstawicielowi firmy „Mentor”, który poinformował o modyfikacji programu ubezpieczenia PZU Życie SA dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP.
W czasie dyskusji padły dwie propozycje zorganizowania w roku bieżącym wycieczki pod szyldem ZW, tj. kol Ewa Gołumska podjęła się zorganizowania trzy dniowej wycieczki do Wrocławia, a kol. Stanisław Młodziankiewicz do Karpacza. Życzymy powodzenia inicjatorom a Kol. Kol. zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału.
Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie zgłosił chęć organizacji VIII Plenum, co zostało z aplauzem przyjęte. Zatwierdzając tę decyzję, przekazano do Wąbrzeźna baner K-P ZW.
Na zakończenie złożono serdeczne podziękowania Gospodarzom – Komendantowi Powiatowemu oraz Prezesowi Koła przy KP PSP w Chełmnie za bardzo dobre przygotowanie oraz zapewnienie sprawnego przebiegu naszych obrad w miłej i serdecznej atmosferze.
Foto: T. Banach (kliknij).
Opracował:
WAMarasz

Zaproszenie na wycieczkę
Wzorem roku poprzedniego proponujemy Państwu wspólną wycieczkę. Tym razem planujemy obejrzeć piękny Wrocław i Zamek Książ. W zależności od ilości chętnych osób autokar może zabrać 40 osób, 53 osób lub 59 osób. Chętni proszeni są o zgłoszenia do:
GOŁUMSKA Ewa- Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
ul. Prosta 32, 87-100 TORUŃ
tel. służbowy : 56-65-80-172
Więcej tutaj!

Baner Kujawsko-Pomorskiego ZW
Zarząd Wojewódzki zakupił baner (składany w niewielkim futerale, wysokość po rozłożeniu 2 m) z logo naszego Stowarzyszenia oraz nazwą i adresem internetowym K-P ZW.
Wykorzystamy na posiedzeniach wyjazdowych oraz jest do dyspozycji Kół, będziemy wypożyczać według Waszego zapotrzebowania.
Prezydium ZW

Pamiątki Jubileuszowe
Z okazji Jubileuszu 20-lecia naszego Związku, decyzją Zarządu Głównego zostaną wykonane następujące pamiątki:
 1. Medal 20-lecia ZEiRP RP,
 2. Kronika Związku.
Każde Koło w Polsce otrzyma nieodpłatnie 1 komplet (medal oraz kronikę). Jeżeli Zarząd Koła pragnie obdarować osoby zasłużone dla Związku, może zamówić dodatkowo odpłatnie (medal 25 zł, kronika 30 zł).
Zamówienia w formie papierowej lub elektronicznej należy składać do tut. K-P ZW lub Prezesa (maraszw@o2.pl) do dnia 25 stycznia 2014r.
Prezes
Włodzimierz Marasz

*****Pilne*****
Pismem z dnia 11 grudnia 2013r. Komendant Wojewódzki PSP ustalił termin składania wniosków na odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” na 30 grudnia 2013r.
W związku z powyższym proszę o pilne skontaktowanie się z KM/P PSP w sprawie wniosku dla wytypowanego emeryta.
Wszelkich informacji i pomocy udziela sekretarz ZW kol. Ewa Gołumska.

Prezes K-P ZW
Włodzimierz Marasz

Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW
W czwartek, dnia 14 listopada 2013r. o godz. 10.30 w biurze w Komendzie Wojewódzkiej PSP odbędzie się Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW.
Serdecznie zapraszam Członków Prezydium oraz Przewodniczącego WKR.

Prezes
Włodzimierz Marasz

Informacja z VI posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP
Grudziądz, 10 października 2013r.

Tradycyjnie, już Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEIRP RP odbyło się jako wyjazdowe. Przedstawicieli emerytów z całego województwa gościła Komenda Miejska PSP w Grudziądzu na sali Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 ul. Strażacka 1 (dzielnica Rządz). Jeszcze przed rozpoczęciem obrad kol. Tadeusz Banach zaprezentował cyfrowym rzutnikiem zdjęcia z wycieczki, którą zorganizował K-PZW dla prezesów Kół w dniach 23 - 25.09.2013r.
Otwierając obrady, Prezes K-PZW przywitał przybyłych członków ZW, WKR, Prezesów Kół oraz gości w osobach:
 • st. bryg. Bogdana Sowińskiego Z-cę K-PKW PSP,
 • bryg. Janusza Halaka Naczelnika Kadr KW PSP,
 • bryg. ks. Zenona Rutkowskiego Kapelana Strażaków,
 • st. bryg. Leszka Głowackiego Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu,
 • mł. bryg. Dariusza Sengerskiego Z-cę KM PSP w Grudziądzu,
 • mł. bryg. Piotra Kołtackiego D-cę JRG Nr 2 w Grudziądzu.
Rozpoczęto bardzo uroczyście bo od wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom ZEiRP RP. Postanowieniem nr 6/OP/2013 z 03.06.2013 Minister Spraw Wewnętrznych nadał:
Srebrne odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
 1. Gierszewski Zenon - Koło przy KP PSP w Tucholi,
 2. Warmiński Piotr - Koło przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim.
Brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
 1. Fabisiak Włodzimierz - Koło przy KW PSP,
 2. Henryszewski Ryszard - Koło przy KP PSP w Wąbrzeźnie,
 3. Kędziorski Ireneusz - Koło przy KP PSP w Brodnicy,
 4. Pacan Czesława - Koło przy KM PSP w Grudziądzu,
 5. Suwisz Zbigniew - Koło przy KP PSP w Brodnicy,
 6. Szpręglewska Genowefa - Koło przy KM PSP w Grudziądzu,
 7. Ziarnowski Ireneusz - Koło przy KP PSP w Inowrocławiu.
Wręczenia odznaczeń dokonał Z-ca K-PKW PSP st. bryg. Bogdan Sowiński w asyście Prezesa K-PZW ZEiRP Włodzimierza Marasza.
Uchwałami nr 12 z 13.03.13 i 15 z 16.06.13 Prezydium ZG ZEiRP RP nadało odznaki honorowe „Zasłużony dla Związku EiRP RP”:
 1. Kędziorski Ireneusz - Koło przy KP PSP w Brodnicy,
 2. Przybylak Konrad - Koło przy KM PSP w Grudziądzu,
 3. Walter Lambert - Koło przy KW PSP.
Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes K-PZW ZEIRP Włodzimierz Marasz w asyście Z-cy K-PKW PSP st. bryg. Bogdana Sowińskiego.
Zanim przystąpiliśmy do realizacji programu, głos zabrał Gospodarz, st. bryg. Leszek Głowacki Komendant Miejski w Grudziądzu. Przywitał wszystkich uczestników i zapoznał z miastem oraz powiatem przedstawiając sprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz atrakcjami turystycznymi, z którymi zostaniemy zapoznani.
Przedstawiając sprawozdanie z działalności od ostatniego Posiedzenia, które odbyło się 18 kwietnia 2013 r w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Toruniu na ul. Olsztyńskiej, Prezes ZW przedstawił następujące tematy:
 • społeczny protest obywatelski w obronie funduszu socjalnego,
 • wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 18 maja 2013 w Kruszwicy,
 • odznaczenia dla działaczy naszego Związku,
 • udział Prezesa oraz Przewodniczącego WKR w posiedzeniu Zarządu Głównego w Sieradzu w czerwcu 2013,
 • trzy posiedzenia Prezydium K-PZW,
 • pierwsza wycieczka zorganizowana prze ZW dla aktywu Kół 23-25 września 2013 (Łódź, Częstochowa, Oświęcim, Kraków, Wieliczka).
Wyniki kontroli WKR przeprowadzonej dnia 24 kwietnia 2013 r, z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Przewodniczącego, przedstawiła Sekretarz – Kol. Teresa Sławatycka. Uwagi Komisji to:
 • brak części „oświadczeń o odpowiedzialności materialnej skarbników Kół" - termin uzupełnienia do końca roku,
 • brak instrukcji „Zasad gospodarki finansowej”. Skarbnik ZW rozdał Kołom w dniu Posiedzenia.
Następnie głos zabrał Z-ca K-PKW PSP st. bryg. Bogdan Sowiński, który przekazał życzenia od Komendanta Wojewódzkiego oraz podziękowania za aktywność w działalności Związku na rzecz emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Zapewnił o swojej serdeczności i gotowości pomocy. Życzył udanych obrad oraz udanej wycieczki po Grudziądzu.
Dużo kontrowersji, pytań i gorącej dyskusji każdorazowo wynika przy omawianiu spraw socjalnych. Przewodniczący Komisji bryg. Janusz Halak przedstawił wyniki ostatnich posiedzeń komisji oraz odpowiadał na pytania. Poinformował o decyzji Komendanta Wojewódzkiego w sprawie objęciem dofinansowania członków rodzin uczestniczących w imprezach kulturalno-oświatowych.
Prezes Koła przy KM, kol. Gerard Mroczyński przedstawił skład Zarządu oraz bogatą działalność i osiągnięcia. Grudziądzkie Koło jest największym w województwie.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił stan składek członkowskich i zwrócił się z apelem o terminowe wpłaty, tj. najpóźniej do końca roku, najlepiej przelewem na konto ZW. Każdy Prezes Koła otrzymał Instrukcję – Zasady gospodarki finansowej do wprowadzenia jej w życie i stosowania.
Na zakończenie Prezes ZW przypomniał najważniejsze zadania do wykonania, na najbliższy okres:
 • uregulowanie składek członkowskich,
 • przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych,
 • sporządzenie sprawozdań,
 • przygotowanie wniosków na odznaczenia,
 • udzielenie informacji o funduszu socjalnym oraz pomocy w zakresie sporządzania wniosków najbardziej potrzebującym kolegom.
Koło przy KP PSP w Chełmnie zadeklarowało chęć organizacji VII Plenum, które odbędzie się na wiosnę 2014 r. Przyjęto z zadowoleniem. Serdecznie dziękujemy!
Po krótkiej przerwie inicjatywę przejęli Gospodarze. Wszyscy uczestnicy wsiedli do autokaru i wyjechaliśmy z przewodnikiem na Błonia Nadwiślańskie, w celu zwiedzania Starego Miasta i wystaw w Muzeum. Ponad 700 letnia burzliwa historia Grudziądza pozostawiła trwały ślad w postaci wyjątkowych zabytków. Pieszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Zespołu Spichlerzy nad Wisłą a następnie mury miejskie , Góra Zamkowa, muzeum, zabytkowe kamieniczki i kościoły aż dotarliśmy do centrum na Rynek, gdzie pod pomnikiem Żołnierza zrobiliśmy pamiątkowe grupowe zdjęcie. XIV wieczną Bramą Wodną wróciliśmy do autokaru.
Po wspólnym posiłku wróciliśmy do JRG gdzie podziękowaliśmy Komendantowi Miejskiemu a za Jego pośrednictwem wszystkim zaangażowanym w tak profesjonalną organizację naszych obrad i wspaniałą gościnę. Gospodarze uhonorowali wszystkich pamiątkami z Grudziądza.
Posiedzenie protokołowała Sekretarz ZW Ewa Gołumska.
Serwis fotograficzny Tadeusz Banach.
Informację sporządził
Włodzimierz Marasz

Sprawozdanie z wycieczki zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski ZW ZEiRP RP

Poniedziałek 23 września 2013r.
godz. 6.15 wyjazd autobusem KW PSP z WOSzP na ul. Olsztyńskiej. Grupa składała się z przedstawicieli Kół z Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Lipna, Torunia, Tucholi i Wąbrzeźna. Przez Lipno dotarliśmy do Łódzi na ul. Strażacką 1 do JRG Nr 7 gdzie mieści się Klub Seniora. Zostaliśmy przyjęci przez przedstawicieli Łódzkiego ZW ZEiRP oraz miejscowego Koła. Dziękując za krótki odpoczynek i poczęstunek, pożegnaliśmy naszych łódzkich Kolegów.
Częstochowa przywitała nas w porze obiadowej słoneczną pogodą a gościnne progi Centralnej Szkoły Pożarniczej posiłkami i noclegiem. Po obfitym i smacznym obiedzie, czas pozwolił na wyjazd na szlak „Orlich Gniazd” do Olsztyna, aby zwiedzać pozostałości po warowni z czasów Kazimierza Wielkiego, która pełniła funkcję przygranicznej twierdzy obronnej oraz więzienia królewskiego. Stąd już było niedaleko do Bobolic gdzie podziwialiśmy pięknie odrestaurowany również zamek z tych samych czasów, jednak zbyt późna pora nie pozwoliła na jego zwiedzanie, a piękną malowniczą trasę spacerową odbędziemy przy następnym pobycie w tym zakątku Ojczyzny. Poniedziałkowy wieczór zakończyliśmy o godz. 21.00 Apelem u naszej Królowej Matki Jasnogórskiej.
Wtorek 24 września 2013r.
Po strażackiej pobudce w hotelu CSP i wyśmienitym śniadaniu wyjechaliśmy w dalszą podróż do Oświęcimia do niemieckiego obozu śmierci - Auschwitz. Przekroczyliśmy bramę z napisem „Arbeit Macht Frei”. Z wielką powagą zwiedzaliśmy pawilony, miejsca kaźni. Pozostawiliśmy znicz pod ścianą śmierci w hołdzie pomordowanym. Pojechaliśmy również do Brzezinki.
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się w stronę Krakowa prosto na Kopiec Kościuszki usypany w hołdzie wielkiemu Polakowi, Naczelnikowi Powstania. Z tarasu widokowego z wysokości 35.5 m a 131 m od poziomu Wisły podziwialiśmy panoramę Krakowa. Mimo, że już zbliżał się wieczór rozpoczęliśmy wędrowanie po Starym Mieście w towarzystwie pięknej krakowianki. Rozpoczęliśmy od Wzgórza Wawelskiego, dalej ul. Kanoniczną do pomnika ks. Piotra Skargi i jego krypty w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, obok druga krypta z prochami Sławomira Mrożka – dramatopisarza, prozaika oraz rysownika, zmarłego przed kilkoma tygodniami. Byliśmy na ul. Franciszkańskiej 3 ze słynnym oknem, pod którym gromadziła się młodzież podczas pobytu w ojczyźnie Papieża Jana Pawła II. Robiło się już ciemno kiedy doszliśmy na Krakowski Rynek z Sukiennicami, Kościołem Mariackim i pomnikiem Adama Mickiewicza a o 19.00 wsłuchiwaliśmy się w hejnał w wykonaniu naszych braci strażaków. Na Rynku wśród dorożkarzy w melonikach, przy stukocie końskich kopyt, straganów z kwiaciarkami i pobliżu Piwnicy pod Baranami, kończymy wędrowanie przy Barbakanie, opodal Bramy Floriańskiej na Krakowskich Plantach.
Środa 25 września 2013r.
Po porannym posiłku w hotelu City na ul. Gajowej, wstępujemy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dalej jedziemy do zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce, której początki sięgają XIII w. Chodnikami o długości ok. 3 km na różnych poziomach / 64-130m / pod ziemią, zwiedzamy dawne wyrobiska – komory w ilości 20, z licznymi płaskorzeźbami i eksponatami wykonanymi z soli. W komorze Warszawa, w pobliżu pomnika Jana Pawła II wspólna fotka dla upamiętnienia naszego pobytu. Szybem Daniłowicza powracamy na powierzchnię do autokaru w drogę powrotną do Torunia.

Wieliczka
Andrzej Zwierzyński
Włodzimierz Marasz
27 października 2013r.

Warte zapisania w kronikach
Dnia 10 października 2013 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu na sali Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na Rządzu, przy ul. Strażackiej 1 odbyło się wyjazdowe VI Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP.
W załączeniu migawki fotograficzne kol. Tadeusza Banacha z obrad oraz z wycieczki po Grudziądzu.
Sprawozdanie wkrótce.
W. Marasz

Kol. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół

Serdecznie zapraszam na VI Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się dnia 10 października 2013r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Grudziądzu JRG 2 ul. Strażacka 1.
W programie:
 1. Wręczenie odznaczeń.
 2. Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP w Grudziądzu.
 3. Informacja ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia ZW.
 4. Wyniki kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy KW PSP.
 6. Prezentacja Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Toruniu.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał.
Po posiedzeniu zostaniemy zapoznani z warunkami służby oraz sprzętem na wyposażeniu JRG. Z miastem Grudziądzem, historią oraz walorami turystycznymi uczestników Posiedzenia w czasie wycieczki zapozna Komendant Miejski PSP oraz Prezes Koła przy KM PSP.
Bardzo proszę o niezawodne i punktualne uczestnictwo. Niezależnie od członków ZW i WKR oraz Prezesów Kół, dodatkowo dla każdego Koła przydziela się 1 miejsce.
Przezes
Zarządu Wojewódzkiego

Zapraszamy na wycieczkę do Krakowa, Wieliczki, Częstochowy, Oświęcimia
Zarząd Wojewódzki organizuje emerycką wycieczkę.
Ponieważ nie wszystkie Koła skorzystały z oferty, zostało kilka wolnych miejsc do wykorzystania.
Planowany program wycieczki:
Dnia 23.09.2013r.
Toruń ( wyjazd godz. 6.00 )- przejazd do Częstochowy oraz Mysłowic (obiad w CS PSP- zwiedzanie Jasnej Góry- kolacja – nocleg w hotelu CS PSP)
Dnia 24.09.2013r.
- godz. 7.00 śniadanie w hotelu CS PSP- godz. 8.00 wyjazd do Oświęcimia - godz. 10.30 – Oświęcim : zwiedzanie z przewodnikiem Obozu AUSCHWITZ- BIRKENAU(ok. 3 godz.) obiad (w ramach własnych)- przejazd do Krakowa
- Kraków- zwiedzanie z przewodnikiem Starówki w Krakowie- czas wolny- kolacja ( w ramach własnych) – przejazd do hotelu na nocleg)
Dnia 25.09.2013r.
8.00 śniadanie w hotelu- 9.00- przejazd do Wieliczki- 10.50 zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce – powrót do Torunia.
PLANOWANY KOSZT WYCIECZKI : 300 zł od osoby ( cena obejmuje : przejazd autokarem, nocleg w CS PSP w Częstochowie, nocleg i śniadanie w Krakowie, wstęp do obozu- muzeum i kopalni w Wieliczce, opłaty przewodników, parkingów w Oświęcimiu i Wieliczce, obsługę 2 kierowców, ubezpieczenie uczestników wycieczki.
Zgłoszenie oraz wpłatę w wysokości 300,00 zł, do dnia 10 września 2013r. przyjmuje koleżanka Ewa Gołumska ( Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu ul. Prosta 32 - tel. służbowy 0-56-65-80-172). W zgłoszeniu należy podać dane osobowe uczestnika : imię, nazwisko, adres zamieszkania, Pesel (niezbędne dane wymagane przy ubezpieczeniu wyjazdu).
Organiczona ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.
Prezes
W. Marasz

Społeczny protest w obronie funduszu socjalnego – ciąg dalszy...
W związku z letnią przerwą w pracach Sejmu RP, prezesi zarządów głównych organizacji emerytów i rencistów, których dotyczy redukcja poziomu funduszu socjalnego, postanowili wznowić akcję zbierania podpisów.
Jest więc możliwość oraz potrzeba zwiększenia ilości podpisów również w naszym województwie, a szczególnie włączenia członków rodzin, przyjaciół oraz strażaków PSP, których ta redukcja będzie również dotyczyła z chwilą przejścia w stan spoczynku. Zwracam się szczególnie do tych kolegów i ich rodzin, którzy najwięcej korzystają z pomocy socjalnej.
Kolegom prezesom przesłaliśmy pocztą pismo z wzorem druku na podpisy. W załączeniu również / druk listy/ do pobrania. Bardzo ważne jest czytelne wypełnienie, aby nie odrzucono żadnego głosu.
Kolegów Prezesów proszę o przekazanie wypełnionych druków do KW PSP do 26 sierpnia 2013r.
Prezes ZW
W.Marasz

Uwaga techniczna
Parametry zdjęć nadsyłanych do umieszczenia na naszej stronie internetowej:
1. Rozmiar 1024 x 768 x 24b pikseli.
2. Format JPG, BMP lub TIF.
Przyjmowane będą również zdjęcia o lepszych parametrach.
Fotografie nie spełniające tych wymogów nie będą publikowane.
Zachęcam przy tym do choćby krótkiego opisu każdego zdjęcia i notki opisującej wydarzenie.
MK

Materiały zamieszczone na stronie są tekstami autorskimi Działaczy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Strona główna | O nas | Nasz Związek | Prawo | Archiwum | Kontakt
© MK 2011