O nasNasz ZwiązekPrawoArchiwumKontakt
* Ogłoszenia Kół *
NOWOŚĆ
1 września 2015r.
Posiedzenie Przezydium ZW.... (więcej)
30 lipca 2015r.
Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW... (więcej)
2 czerwca 2015r.
Posiedzenie Komisji Socjalnej (więcej)
13 kwietnia 2015r.
Sprawozdanie z V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.... (więcej)
25 marca 2015r.
Składy osobowe Kujawsko-Pomorskiego Związku.... (więcej)
Posiedzenie Komisji
Posiedzenie Komisji Socjalnej.... (więcej)
Zapowiedx V zjazdu
25 marca 2015r. odbędzie się V Zjazd... (więcej)
VIII Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego
VIII Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego... (więcej)
Wspomnienia z wycieczki (Wrocław i okolice)
Wspomnienia z wycieczki (Wrocław i okolice) ... (więcej)
Zaproszenie na wycieczkę
Wzorem roku poprzedniego proponujemy Państwu wspólną wycieczkę... (więcej)
Posiedzenie Komisji Socjalnej
Posiedzenie Komisji Socjalnej 4.12.2013r. (więcej)
Posiedzenie Przezydium
Posiedzenie Przezydium 14.11.2013r. (więcej)
Informacja z posiedzenia
Informacja z VI posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP ... (więcej)
Wycieczka 23 - 25.09.2013r.
Sprawozdanie z wycieczki ... (więcej)
10 października 2013r.
VI Plenarne Posiedzenie... (więcej)
Sierpień 2013r.
Społeczny protest...(więcej)
31 stycznia 2011r.
Uwaga techniczna - parametry zdjęć nadsyłanych do umieszczenia na naszej stronie internetowej:
- rozmiar 1024 x 768 x 24b pikseli.
- format JPG, BMP lub TIF.
(więcej)

 


Posiedzenie Prezydium ZW
Serdecznie zapraszam członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na Posiedzenie, które odbędzie się w czwartek dnia 10 września 2015r. o godz. 13.00 w biurze Zarządu.
Głównym tematem będzie Plan działalności ZW na V kadencję, czyli okres od 2015r. do 2019r.
Prezes ZW
Włodzimierz Marasz

14 październik 2015r. – II Posiedzenie Plenarne V Kadencji
Na wczorajszym posiedzeniu Prezydium zatwierdzono tematykę, termin i miejsce II Posiedzenia V Kadencji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.
Odbędzie się w środę dnia 14 października 2015r. o godzinie 10.00 w Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.
Zwracam się z prośbą do Kolegów Prezesów Kół o uaktualnienie danych kontaktowych (adresy) na naszej stronce.
Prezes
K-P ZW

Posiedzenie Prezydium
W czwartek, dnia 30 lipca 2015r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP w biurze w KW PSP, na które serdecznie zapraszam.
Główny temat spotkania to przygotowania do II Posiedzenia Plenarnego ZW.

Prezes
Włodzimierz Marasz

Wybory VI Krajowego Zjazdu Delegatów
Na odbytym w dniu 17 czerwca 2015r. Pierwszym Posiedzeniu Zarządu Głównego dokonano wyboru nowego Prezesa Zarządu Głównego. Został nim kol. Krzysztof Maślankiewicz, dotychczasowy Wiceprezes ZG.
Gratulujemy wyboru i życzymy dużo sukcesów oraz zdrowia dla realizacji planu działalności naszego Związku.
Delegaci Kujawsko-Pomorskiego ZW uczestniczący w VI Krajowym Zjeździe Delegatów wybrani w skład władz krajowych:
- Włodzimierz Marasz został członkiem Zarządu Głównego,
- Janusz Kopczyński członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej.
K-P ZW ZEiRP RP

Zapraszamy na wycieczkę Szczecin – Świnoujście – Międzyzdroje
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz przekazaną ulotką na V WZD Zarząd Wojewódzki organizuje w terminie 30 września – 02 października 2015r. wycieczkę dla członków Związku i ich rodzin.
Program w załączeniu.
Serdecznie zapraszamy a zgłoszenia oraz zaliczki w wysokości 150 zł przyjmuje kol. Ewa Gołumska do dnia 15 czerwca 2015r. Pozostałą kwotę do 30 lipca 2015r.
Prezydium ZW

Komisja Socjalna
Dnia 2 czerwca 2015r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Socjalnej.
Członków Komisji proszę o niezawodne przybycie.
Prezes K-P ZW

Sprawozdanie z V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów
Dnia 25 marca 2015 r w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów, w 15 letniej historii Kujawsko- Pomorskiego ZEiRP RP. Zjazd odbywał się w świetlicy udekorowanej akcentami Stowarzyszenia – baner K-P ZW oraz na rzutniku logo Zjazdu zaprojektowane i prezentowane przez kol. Marka Kozickiego razem z materiałami zjazdowymi oraz zdjęciami z posiedzeń i wycieczek organizowanych przez ZW. Wszystkich uczestników obdarowano okolicznościowymi notesami.
Otwarcia dokonał Prezes ustępującego Zarządu Włodzimierz Marasz. Gośćmi Zjazdu byli:
 1. kol. Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP
 2. st. bryg. Tomasz Leszczyński – Kujawsko -Pomorski KW PSP
 3. ksiądz bryg. Zenon Rutkowski – Kapelan Strażaków
 4. bryg. Janusz Halak – Naczelnik Kadr, Przewodniczący Komisji Socjalnej
W IV kadencji zmarło 58 emerytów i rencistów. Pamięć ich uczczono chwilą ciszy.
Odznakami „Zasłużony dla ZEiRP RP”, które wręczył Prezes ZG Albin Piątkowski, w asyście Prezesa ZW i Komendanta Wojewódzkiego uhonorowano:
 • księdza bryg. Zenona Rutkowskiego
 • kol. Marka Kozickiego
Wyżej wymienionym wręczono również medale 20 lecia Związku oraz komplet pamiątek z obchodów 20 lecia Związku w Częstochowie.
Z okazji 70 urodzin członkowi K-P ZW kol. Ryszardowi Gumowskiemu złożono życzenia oraz wręczono list od Komendanta Wojewódzkiego i Prezesa ZW.
Na Sekretarz Zjazdu delegaci wybrali Ewę Gołumską a na Przewodniczącego Andrzeja Zwierzyńskiego.
Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego ZW za lata 2011-2015 przedstawił Prezes ustępującego ZW Włodzimierz Marasz. Swoje funkcjonowanie ZW opiera na Komendzie Wojewódzkiej z której otrzymujemy pomoc w zakresie obsługi administracyjnej. Prezes podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za życzliwość i zrozumienie naszych potrzeb oraz zwrócił się z prośbą odświeżenie i unowocześnienie biura ZW oraz zwiększenie o 3 osoby – emerytów w Komisji Socjalnej. W IV kadencji utworzono konto w banku oraz rozwinięto stronę internetową. Odbyło się 8 plenarnych posiedzeń – wszystkie wyjazdowe, 8 wycieczek wojewódzkich integrujących środowisko emeryckie, dwie wycieczki krajowe oraz dwa spotkania pokoleniowe. Aktualnie działa 18 Kół przy KW, KM, KP, JRG.
Najliczniejsze Koła to:
 1. Koło przy KM w Grudziądzu – 71 członków,
 2. Koło przy KM w Włocławku – 57 członków,
 3. Koło przy KP w Brodnicy – 42 członków,
 4. Koło przy KP w Wąbrzeźnie – 39 członków.
Dużym wyzwaniem dla nowego ZW będzie zorganizowanie Kół przy KP w następujących powiatach: Aleksandrów, Mogilno, Radziejów, Świecie.
Kończąc złożył podziękowanie wszystkim członkom ZW, WKR oraz Prezesom Kół, prosząc o dalszą działalność w następnej kadencji.
Sprawozdanie z działalności finansowej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2014 przedstawił Ryszard Gumowski.
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Janusz Kopczyński, który na koniec wystąpienia postawił wniosek o udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
W dyskusji Prezes Zarządu Głównego Albin Piątkowski złożył podziękowanie członkom ZW oraz WKR za działalność w latach 2011-2015. Życzył w następnej kadencji wzrostu ilości członków i powołania Kół w wszystkich powiatach.
Komendant Wojewódzki st. bryg. Tomasz Leszczyński podziękował szczególnie za pracę w Komisji Socjalnej na rzecz emeryckich rodzin. Wręczył oficjalne podziękowanie na ręce Prezesa ZW. Życzył dalszych sukcesów oraz zapewnił o pomocy nie tylko z Jego strony ale również pracowników KW. Ustosunkowując się do prośby Prezesa ZW zgodził się na zwiększenie składu Komisji Socjalnej o trzech nowych członków – emerytów. Jeżeli chodzi o biuro, to poinformował, że z chwilą rozbudowy budynku KW przeznaczy oddzielne pomieszczenie na potrzeby ZW.
Kapelan ksiądz bryg. Zenon Rutkowski gratulował pracy na rzecz emerytów i ich rodzin oraz zachęcał do dalszej jej rozwijania. Zapraszał do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, złożył wszystkim życzenia.
Naczelnik Kadr KW bryg. Janusz Halak uzupełnił sprawozdania ZW o informacje z działalności Komisji Socjalnej. Przedstawił wysokość środków finansowych oraz wzrost ilości wniosków składanych przez Koła.
Kol. Marek Kozicki prowadzący naszą stronę internetową, zapowiedział nową odsłonę oraz zaprezentował ją wszystkim uczestnikom zachęcając do wspólnego jej wzbogacania.
Odbyło się I plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, na którym z przedstawicieli wszystkich Kół działających w województwie dokonano wyboru Zarządu oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się, Prezes ZW Włodzimierz Marasz oraz Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński przedstawili delegatom i gościom nowe składy osobowe. Dokonano też wyboru delegatów na Zjazd Krajowy.
W wolnych wnioskach mł. bryg. Jarosław Koprowski Przewodniczący ZW ZZ Florian pogratulował działalności na rzecz emerytów i wręczył statuetkę św. Floriana z dedykacją.
Komendant Szkoły st. bryg. Marek Miś zapewnił uczestnikom doskonałe warunki do przeprowadzenia obrad i przyjemnego pobytu. Nad logistycznym zabezpieczeniem Zjazdy czuwał mł. bryg. Mariusz Czapla Kwatermistrz Szkoły Podoficerskiej, któremu złożono serdeczne podziękowania.
Po zakończeniu obrad odbyła się kolejna już XII wycieczka integrująca środowisko emeryckie województwa. Tym razem przy wsparciu Prezesa Miejskiego Koła Tadeusza Banacha udaliśmy się szkolnym autokarem do Portu Lotniczego Bydgoszcz SA pod patronatem Ignacego Józefa Paderewskiego, gdzie Komendant Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej kol. Waldemar Cholerzyński zapoznał z wyposażeniem, stanem załogi i procedurami ratowniczymi. Z samochodem gaśniczym będącym na wyposażeniu Jednostki zapoznał kol. Potrepko członek LSRG. Szczególnych „atrakcji” przysporzyło przejście przez bramkę bezpieczeństwa.
Bardzo pracowity dzień zakończono w szkolnej stołówce.
Fotograficznie udokumentował Tadeusz Banach.

Opracował: WA Marasz

Składy osobowe Kujawsko-Pomorskiego Związku wybrane na V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów 25 marca 2015r.

Skład osobowy Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego wybranego na V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów:
 1. Prezes - Marasz Włodzimierz
 2. Wiceprezes - Zwierzyński Andrzej (KM Inowrocław)
 3. Sekretarz - Gołumska Ewa
 4. Skarbnik - Gumowski Ryszard (KW Toruń)
 5. Członek Prezydium - Mroczyński Gerard (KM Grudziądz)
 6. Członek Prezydium - Banach Tadeusz (KM Bydgoszcz)
 7. Członek - Młodziankiewicz Stanisław (KM Toruń)
 8. Członek - Politowski Dariusz (KM Włocławek)
 9. Członek - Kędziorski Ireneusz (KP Brodnica)
 10. Członek - Stefański Sławomir (KP Chełmno)
 11. Członek - Bolewski Zbigniew (KP Golub Dobrzyń)
 12. Członek - Pawłowski Lech (KP Lipno)
 13. Członek - Krzoska Józef (KP Nakło n/Notecią)
 14. Członek - Zimnicki Jędrzej (KP Rypin)
 15. Członek - Warmiński Piotr (KP Sępólno Krajeńskie)
 16. Członek - Rosikiewicz Jan (JRG Szubin)
 17. Członek - Gierszewski Zenon (KP Tuchola)
 18. Członek - Chrapiński Mieczysław (KP Wąbrzeźno)
 19. Członek - Ryś Sławomir (KP Żnin)
Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:
 1. Przewodniczący - Kopczyński Janusz (Wąbrzeźno)
 2. Wiceprzewodniczący - Sławatycka Teresa (Grudziądz)
 3. Sekretarz - Talaśka Krzysztof (Bydgoszcz)
 4. Członek - Zefert Janusz (Włocławek)
 5. Członek - Wojciechowski Jan (Brodnica)
Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:
 1. Marasz Włodzimierz
 2. Kopczyński Janusz
Zdjęcia ze Zjazdu - Tadeusz Banach.
Informację przygotował:
WM

Regulamin V Zjazdu Delegatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ZEiRP RP
SP PSP Bydgoszcz, 25 marca 2015 roku.

 1. Podstawą prawną do odbycia Zjazdu jest Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
 2. W Zjeździe uczestniczą (§29 Statutu ZEiRP RP):
  1. z głosem decydującym – delegaci wybrani na walnych zebraniach w Kołach §29 ust.2 pkt.1, DELEGACI POWINNI MIEĆ KARTY MANDATOWE.
  2. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz Związku i Prezesi Kół o ile nie są delegatami oraz osoby zaproszone na Zjazd spośród członków Związku § 29 ust.2 pkt.3.
 3. Obradami kieruje Przewodniczący Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Na czas obrad wybierany jest protokolant zwany dalej Sekretarzem WZD, który spisuje protokół obrad i liczy wyniki głosowań.
 4. Wnioski oraz zgłoszenia do dyskusji należy kierować do Przewodniczącego WZD.
 5. Sprawy poddawane pod głosowanie rozstrzygane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów na Zjazd plus jedna osoba i odbywają się przez podniesienie ręki. Liczenia głosów dokonuje Sekretarz WZD.
 6. Zjazd wybiera na czas obrad:
  1. Komisję Mandatową,
  2. Komisję Wyborczą,
  3. Komisję Uchwał i Wniosków,
  4. Komisję Skrutacyjną (w przypadku wyborów tajnych)>
 7. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Postanowienia komisji zapadają zwykłą większością głosów. Wnioski po adresem komisji należy składać do Przewodniczącego WZD.
 8. Wyniki prac komisji powinny być zawarte w protokole podpisanym przez przewodniczącego i sekretarza komisji i złożone Przewodniczącemu WZD.
 9. Przewodniczący WZD zarządza pierwsze posiedzenie ZW i WKR, na których następuje wybór funkcyjnych ZW i WKR, w tym Prezesa ZW i Przewodniczącego WKR.
 10. Z przebiegu obrad WZD sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący WZD i Sekretarz WZD. Oryginał protokołu oraz wszystkich załączników – zawiadomienie o WZD, uchwały WZD, wnioski zgłoszone pisemnie – pozostaje w dokumentacji ZW.

Posiedzenie Komisji Socjalnej
We wtorek, dnia 10 marca 2015r. Komisja Socjalna przy Komendancie Wojewódzkim rozpatrzy złożone wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego.
Proszę o niezawodne przybycie członków Komisji.
Prezes
K-P ZW

Zapowiedź V Zjazdu Wojewódzkiego
Zgodnie z podjętą uchwałą oraz zapowiedzią na ostatnim wyjazdowym Posiedzeniu Plenarnym K-P ZW ZEiRP RP, które odbyło się 15 października 2014r. w Wąbrzeźnie oraz ustaleniami na Posiedzeniu Prezydium w dniu 19 lutego 2015r., informuję, że V Wojewódzki Zjazd Delegatów odbędzie się w środę, dnia 25 marca 2015r. o godz. 10.00 w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
Prezes
Włodzimierz Marasz

Posiedzenie Prezydium K-P ZW
Serdecznie zapraszam członków Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW na posiedzenie, które odbędzie się w czwartek, dnia 19 lutego 2015r. w biurze ZW.
Główny temat to przygotowania do V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
W dniu tym również Wojewódzka Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę.

Prezes
W. Marasz

Odszedł na wieczną służbę
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 75 lat zmarł st. asp. w st. spocz. Jerzy Gac pierwszy d-ca sekcji Zawodowej Straży Pożarnej w Tucholi.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek, dnia 22 stycznia 2015r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tucholi.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd Koła
przy KPPSP w Tucholi

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Serdecznie zapraszam członków Prezydium K-P ZW oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na posiedzenie poświęcone
przygotowaniom do V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów,
które odbędzie się w biurze ZW, w środę dnia 03 grudnia 2014r. o godz. 13.00 (po posiedzeniu Komisji Socjalnej).
Serdecznie zapraszam
Przezes W. Marasz

XI integracyjna wycieczka emerytów po województwie kujawsko-pomorskim
Dnia 15 października 2014 r odbyła się kolejna 60 osobowa wycieczka integrująca środowisko emerytów pożarnictwa. Tym razem pojechaliśmy w gościnę do Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie przy ul. Św. Floriana, gdzie wszystko jest nowe, nawet nazwa ulicy nadana przez Radę Miejską 30 grudnia 2013 r.
Strażnica oddana uroczyście do użytku podczas obchodów Dnia Strażaka 2014 roku. Przywitał nas Komendant Powiatowy st. bryg. Sławomir Herbowski. Komendant scharakteryzował powiat wąbrzeski oraz organizację ochrony przeciwpożarowej. Po nowym obiekcie oprowadził D-ca Jednostki bryg. Andrzej Kujaczyński.
W terenie zwiedziliśmy Rywałd oraz Radzyń Chełmiński.
Po przyjeździe do Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej Pocieszycielki Strapionych, Matki Bożej Cygańskiej, zwiedziliśmy kościół pochodzący z połowy 1319 roku. Z historią zapoznał nas jeden z Braci Mniejszych Kapucynów działającego tam zakonu.
Historia tego miejsca związana jest z Prymasem Tysiąclecia Ks. Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, więźniem Rywałdu Królewskiego od 26 września do 12 października 1953 r.
W nocy z 25 na 26 września pod konwojem milicyjnym z Warszawy przewieziono ks. Prymasa do Rywałdu Królewskiego i wprowadzono do biednego w pośpiechu opuszczonego na piętrze pokoiku zakonnika, gdzie wszystkie meble były w stanie ruiny. Prymasa pilnuje 20 ludzi w „cywilu”.
W Radzyniu Chełmińskim zwiedziliśmy Zamek Krzyżacki istniejący od 1234 roku. Aktualnie jest zaniedbany, ale jest nadzieja jego odbudowy.
Po pracowitym dniu zajechaliśmy na wspólny posiłek do restauracji Zamkowa nad jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie.
Zdjęcia Tadeusz Banach - Galeria.
Opracował
MAW

Logo
Dnia 15 października 2014r. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie rozpoczęło się kolejne wyjazdowe – VIII Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego poświęcone w szczególności XX-leciu działalności naszego Stowarzyszenia. Wszystkich przybyłych powitał gospodarz st. bryg. Sławomir Herbowski – Komendant Powiatowy.
Uroczystą część Posiedzenia rozpoczął bryg. Janusz Halak, który odczytał Postanowienie MSW o nadaniu odznak oraz uchwały ZG o nadaniu honorowych odznak.
Brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wręczył st. bryg. Bogdan Sowiński – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego KW PSP w asyście Włodzimierza Marasza - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego następującym działaczom:
 1. Leszek Jakubowski – Koło przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,
 2. Marian Erdman – Koło przy JRG w Szubinie (z uwagi na chorobę wręczono w domu).
Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” otrzymali:
 1. Tadeusz Banach - Prezes Koła przy KM PSP w Bydgoszczy,
 2. Mieczysław Chrapiński – Koło przy KP PSP w Wąbrzeźnie,
 3. Piotr Warmiński - Prezes Koła przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,
 4. Józef Krzoska - Prezes Koła przy KP PSP w Nakle nad Notecią,
 5. Dariusz Domagalski - Koło przy KP PSP w Lipnie,
 6. Jadwiga Erdman - Koło przy JRG w Szubinie (wręczono w domu z uwagi na chorobę),
 7. Włodzimierz Manikowski - Koło przy KM PSP w Bydgoszczy,
 8. Henryk Szymczak - Koło przy KP PSP w Wąbrzeźnie,
 9. Krzysztof Talaśka - Koło przy KM PSP w Bydgoszczy,
 10. Jan Wojciechowski - Koło przy KP PSP w Brodnicy.
Wręczenia dokonał Prezes Włodzimierz Marasz w asyście st. bryg Bogdana Sowińskiego Zastępcy KW PSP.
Po relacji z centralnych obchodów XX-lecia Związku w Częstochowie oraz przedstawieniu faktów i osób z naszego województwa działających w tym okresie w strukturach Zarządu Głównego, Prezes ZW wręczył medale honorowe XX-lecia:
 1. st. bryg. Bogdanowi Sowińskiemu – Z-cy Kujawsko-Pomorskiego KW,
 2. bryg. Januszowi Halakowi – Naczelnikowi Kadr - Przewodniczącemu WKS,
 3. st. bryg. Sławomirowi Herbowskiemu – Komendantowi Powiatowemu w Wąbrzeźnie (wręczenia dokonał wspólnie z Prezesem miejscowego Koła),
 4. Stanisławowi Szwedowi – Dyrektorowi Biura Operacyjnego „Mentor” SA.
Wręczenia dokonano w imieniu Zarządu Głównego przekazując jednocześnie list z podziękowaniem za wsparcie finansowe uroczystości XX-lecia.
Następnie medale honorowe certyfikowane na Koła przekazano na ręce wszystkich Prezesów Kół działających w województwie.
W związku z 20-leciem st. bryg. Bogdan Sowiński przekazał list z życzeniami od Komendanta Wojewódzkiego oraz miniaturkę samochodu z czasów aktywności zawodowej najstarszych emerytów.
Pamiętano o jubileuszowych urodzinach członków Związku. List z gratulacjami i życzeniami od Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego wręczył Z-ca KW wraz z Prezesem ZW:
 1. Janowi Rosikiewiczowi Prezesowi Koła przy JRG w Szubinie - z okazji 80 urodzin,
 2. Gerardowi Mroczyńskiemu Prezesowi Koła przy KM PSP w Grudziądzu - z okazji 75 urodzin.
Uśmiechnięte Koleżanki z życzeniami i wiązankami kwiatów uświetniły te jubileusze.
W części roboczej omówiono następujące tematy:
 1. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Janusz Kopczyński przedstawił wyniki kontroli, jaka została przeprowadzona dnia 3 czerwca 2014 r. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do protokołu. Przewodniczący wystąpił z apelem o systematyczne wpłacanie składek na konto Zarządu Wojewódzkiego. Corocznie występują opóźnienia z nielicznych, powtarzających się Kół.
 2. bryg. Janusz Halak Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalnej pomówił stan środków oraz zmiany w Regulaminie, które na wniosek naszego Zarządu zatwierdził Komendant Wojewódzki.
 3. Prezes ZW omówił zadania na najbliższy okres z podkreśleniem przygotowań do zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach oraz do V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Przedstawił uchwałę nr 31/V/2014 Zarządu Głównego z dnia 19.06.2014 w sprawie terminarza wyborczego. Ponieważ jest to ostatnie Posiedzenie K-P ZW Prezes złożył podziękowania wszystkim członkom ZW i WKR. Kompletem pamiątkowym z centralnych uroczystości XX-lecia Związku uhonorował następujących działaczy:
  1. Ewa Gołumska – Sekretarz ZW,
  2. Andrzej Zwierzyński - V-ce Prezes ZW,
  3. Tadeusz Banach - członek Prezydium ZW.
 4. V-ce Prezes ZW Andrzej Zwierzyński przedstawił projekt „Uchwały nr 2/2014 K-P z dnia 15 października 2014 r ZW w sprawie ustalenia terminarza wyborczego władz K-P ZW i ilości delegatów na V Wojewódzki Zjazd Delegatów w 2015 roku”, która po przegłosowaniu została przyjęta.
 5. Janusz Kopczyński Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie przedstawił członków Zarządu Koła oraz pochwalił się osiągnięciami w działalności, szczególnie turystycznej. Koło pod względem ilości jest czwartym w województwie.
Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim za udział w Posiedzeniu, życząc udanych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach.
Zdjęcia: Tadeusz Banach
Opracowanie
WAM

Wspomnienia z wycieczki (Wrocław i okolice)
Po udanej wycieczce do Krakowa i okolic w 2013r. została zaplanowana wycieczka na rok bieżący. Inicjatorką była Kol. Ewa Gołumska, i w dniach 15 – 17 września 2014r. odbyła się druga już zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki wycieczka tym razem do Wrocławia i okolic. Organizatorem było Biuro Turystyczne „Żak”. Wspaniałe i szczęśliwe chwile uwiecznił swoim aparatem niestrudzony Tadeusz Banach (galeria zdjęć).
Uczestnicy jeszcze na „gorąco” zaplanowali wycieczkę na 2015r. – tym razem ze wskazaniem na Szczecin. Biuro Turystyczne „Żak” podjęło się obsługi.

MAW

Zaproszenie
Serdecznie zapraszam Członków ZW, WKR, Prezesów Kół na VIII Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się w środę dnia 15 października 2014r. o godz. 10.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, w której powita nas Pan bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski Komendant Powiatowy PSP.
Główne tematy:
 1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów RP”.
 2. Obchody rocznicy XX-lecia naszego Związku.
 3. Przygotowania do V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
Po obradach zostaniemy zapoznani z strażnicą, którą oddano do użytku z w czasie obchodów Dnia Strażaka w maju 2014 roku.
Tradycyjnie już drugą część naszego spotkania przeznaczamy na turystykę – zwiedzanie atrakcji w okolicach Wąbrzezna, którą urozmaici nam Komendant Powiatowy wspólnie z Prezesem miejscowego Koła.
Bardzo proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
Niezależnie od członków ZW, WKR i Prezesów Kół, dodatkowo dla każdego Koła przydziela się 1 miejsce.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Włodzimierz Marasz

Kartka z Kroniki XX-lecia Związku.
Skrót artykułu Mieczysława Cenina.

„NOWA SŁUŻBA - EMERYCI”
W obiegowej, ale nie przypadkowej, powszechnej opinii emeryci w obecnym stanie neoliberalnego totalnie chorego systemu społeczno-polityczno-gospodarczego stanowią dla niego trudny do zniesienia balast. Upowszechnia się wśród młodych ludzi pogląd, że to armia emerytów przyczynia się do pogłębienia narastającego kryzysu.
Jakoś dziwnie łatwo zapomina się o losach kapitału zgromadzonego z emeryckich składek wnoszonych najczęściej przez kilka dziesięcioleci ich pracy zawodowej, z których także nasze córki i synowie otrzymali od państwa, czyli od nas, bezpłatne wykształcenie, także wyższe.
Jednocześnie pokolenie w wieku produkcyjnym straszy się całkowitym pozbawieniem emerytur, co jest realne także z tego powodu, że o wolny dostęp do odpowiednich funduszy rywalizują ich prywatne spółki i aparat państwowy.
Tymczasem bez większego trudu można wykazać, że społeczność emerytów stanowi potężny kapitał społeczny, że marnotrawione są szanse na rozwiązanie najważniejszych problemów społecznych, w tym demograficznych.
Nieoceniona i niedoceniona rola seniorów nie od dzisiaj wiąże się z dzieleniem swymi doświadczeniami i udzielaniem wszechstronnej pomocy swoim bliskim w wielopokoleniowych rodzinach.
Do zbiorowej mądrości przynależy jeszcze coś, co nie występuje we wszystkich pozostałych zawodach tak wyraźnie jak u strażaków – etos, duch korporacji, który jest nosicielem wartości najwyższych, a szczególnie oddania się zaszczytnej służbie społeczeństwu w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.
Bierność szerokich rzesz emeryckich zawsze jest i będzie wykorzystywana do prywatnych celów i korzyści urzędników z rozmaitych instytucji terenowych i centralnych. Swoje istnienie i użyteczność społeczną musimy na co dzień konkretnie wykazywać we wszelkich możliwych postaciach.

MAW

Pamiątki z okazji XX lecia Związku
Zarząd Główny wykonał pamiątki z okazji XX- lecia naszego Związku. W zestawie tym mieści się:
 1. Niebieska torba płócienna z nadrukiem: awers i rewers medalu XX lecia oraz napis „Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej www. zgzeirp pl”,
 2. Długopis z nadrukiem „Jubileusz 20- lecia ZEiRP RP”,
 3. Pudełko z miniaturowym śrubokrętem i końcówkami z nadrukiem jak na długopisie oraz latarka paluszkowa z tym samym nadrukiem.
Cena kompletu – 31,25 netto.
Chętnych Prezesów Kół proszę o złożenie zamówienia do dnia 27.09.2014r. na adres maraszw@o2.pl lub 508 956 241.

Z pozdrowieniami
WAM

Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW
W środę, dnia 20 sierpnia 2014 r w biurze Zarządu Wojewódzkiego o godz. 10.00 odbędzie się kolejne Posiedzenie Prezydium. Główne tematy to:
 • obchody XX lecia Związku,
 • przygotowania do VIII Plenum Zarządu Wojewódzkiego.
Serdecznie zapraszam

Prezes
Włodzimierz Marasz

Wycieczka – obniżona cena!!!
Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Wrocławia. Cena obniżona o 90 zł. Szczegóły u kol. Ewy Gołumskiej.
Czekamy na chętnych, serdecznie zapraszamy (więcej).
Prezydium ZW

Spotkanie z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Dnia 10 czerwca 2014r. w Warszawie uczestniczyłem w Posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP, na które przybył Prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki (objął funkcję w 2013r.) W swoim wystąpieniu przedstawił 5 głównych celów przyjętych na ostatnim Zjeździe Federacji w marcu 2014 r.
Są to:
 1. Obrona godności i honoru funkcjonariusza.
 2. Przygotowanie dokumentów do rewaloryzacji emerytur i rent. Założenia opracowuje biuro prawne na zlecenie Federacji.
 3. Awans w stopniu bez skutków finansowych.
 4. Równouprawnienie przy przyznawaniu odznaczeń.
 5. Monitorowanie i obrona funduszu socjalnego.
Życzymy powodzenia. Wspierajmy te działania według naszych możliwości.
Będziemy się interesować realizacją powyższych celów.
Zachęcam do odwiedzenia stronki Federacji: www.fssm.pl.
Członkami Federacji jest wiele stowarzyszeń, jak m.in.:
Związek Żołnierzy WP, Stowarzyszenie EiR Policji, KZ EiR Służby Więziennej, ZEiR Straży Granicznej, Związek BF Służb Ochrony Państwa.

Włodzimierz MaraszCzłonek Zarządu Głównego ZEiRP RP

Sprawozdanie z Wyjazdowego Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP, Chełmno dnia 27 marca 2014r.
Dnia 27 marca 2014r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie spotkali się członkowie ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół na VII Plenarnym Posiedzeniu. Gospodarzami spotkania był bryg. mgr inż. Karol Utrata Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie oraz Kol. Sławomir Stefański Prezes Koła przy KP.
Tradycyjnie już przed rozpoczęciem Posiedzenia kol. Tadeusz Banach zaprezentował zdjęcia – migawki z ostatniego posiedzenia w Grudziądzu.
Otwierając obrady, Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW przywitał przybyłych działaczy ZEiRP, Gospodarzy oraz Gości:
 • st. bryg. mgr inż. Bogdana Sowińskiego – Z-cę K-P KW,
 • bryg. mgr inż. Janusza Halaka – Naczelnika Kadr K-P KW,
 • bryg. ks. Zenona Rutkowskiego – Kapelana Strażaków.
Przywitał szczególnie serdecznie przedstawicieli nowych Kół, które powstały przy KP PSP w Rypinie oraz przy KP PSP w Radziejowie życząc im sukcesów. Bardzo miłą chwilą było wręczenie odznaki „Zasłużony dla Związku EiRP RP” dla bryg. Janusza Halaka Naczelnika Kadr K-P KW PSP oraz Przewodniczącego Komisji Socjalnej KW w dowód uznania i podziękowania dla jego starań na rzecz emerytów i rencistów.
Odznakami honorowymi wyróżniono również Gospodarzy, tj.
 • kol. Sławomira Stefańskiego - Prezesa Koła,
 • kol. Jana Strużyńskiego - członka Koła (pośmiertnie).
Komendant Powiatowy scharakteryzował powiat chełmiński i przedstawił stan organizacyjny Komendy oraz JRG.
Realizując program Posiedzenia Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW omówił działania od ostatniego Posiedzenia, tj:
 1. Sprawozdanie ZW oraz sprawozdania z Kół,
 2. Stany organizacyjne Kół,
 3. Wnioski na odznaczenia MSW „Zasłużony dla ochrony ppoż”,
 4. Wnioski na odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP”,
 5. Krajowe obchody XX lecia ZEiRP RP w tym medale XX lecia, kronika Związku - krajowa,
 6. 15 lecia K-P ZW ZEiRPRP,
 7. Informacja z Posiedzenia ZG,
 8. ”Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020” – uchwała nr 238 Rady Ministrów z 24.12.2013 r.
Omawiając sprawy funduszu socjalnego, Przewodniczący Komisji – bryg. Janusz Halak przedstawił stopień wykorzystania finansów oraz zmiany w jego wykorzystaniu zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego. W dyskusji, zaproponowano podjęcie uchwały przez K-P ZW w sprawie wystąpienia do K-P KW PSP z prośbą o umożliwienie uzyskania dopłaty na wycieczki organizowane przez Koła.
Prezes Koła przy KP PSP w Chełmnie omówił stan organizacyjny Koła liczącego 37 członków, jego historię oraz formy pracy i zamiary na przyszłość.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił stan finansów apelując aby płatności nie przekładać na ostatnie dni roku.
Przedstawiając materiały ZG dotyczące ubezpieczenia, udzielono głosu przedstawicielowi firmy „Mentor”, który poinformował o modyfikacji programu ubezpieczenia PZU Życie SA dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP.
W czasie dyskusji padły dwie propozycje zorganizowania w roku bieżącym wycieczki pod szyldem ZW, tj. kol Ewa Gołumska podjęła się zorganizowania trzy dniowej wycieczki do Wrocławia, a kol. Stanisław Młodziankiewicz do Karpacza. Życzymy powodzenia inicjatorom a Kol. Kol. zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału.
Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie zgłosił chęć organizacji VIII Plenum, co zostało z aplauzem przyjęte. Zatwierdzając tę decyzję, przekazano do Wąbrzeźna baner K-P ZW.
Na zakończenie złożono serdeczne podziękowania Gospodarzom – Komendantowi Powiatowemu oraz Prezesowi Koła przy KP PSP w Chełmnie za bardzo dobre przygotowanie oraz zapewnienie sprawnego przebiegu naszych obrad w miłej i serdecznej atmosferze.
Foto: T. Banach (kliknij).
Opracował:
WAMarasz

Zaproszenie na wycieczkę
Wzorem roku poprzedniego proponujemy Państwu wspólną wycieczkę. Tym razem planujemy obejrzeć piękny Wrocław i Zamek Książ. W zależności od ilości chętnych osób autokar może zabrać 40 osób, 53 osób lub 59 osób. Chętni proszeni są o zgłoszenia do:
GOŁUMSKA Ewa- Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
ul. Prosta 32, 87-100 TORUŃ
tel. służbowy : 56-65-80-172
Więcej tutaj!

Uwaga techniczna
Parametry zdjęć nadsyłanych do umieszczenia na naszej stronie internetowej:
1. Rozmiar 1024 x 768 x 24b pikseli.
2. Format JPG, BMP lub TIF.
Przyjmowane będą również zdjęcia o lepszych parametrach.
Fotografie nie spełniające tych wymogów nie będą publikowane.
Zachęcam przy tym do choćby krótkiego opisu każdego zdjęcia i notki opisującej wydarzenie.
MK

Materiały zamieszczone na stronie są tekstami autorskimi Działaczy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Strona główna | O nas | Nasz Związek | Prawo | Archiwum | Kontakt
© MK 2011