O nasNasz ZwiązekPrawoArchiwumKontakt
* Ogłoszenia Kół *
Spotkanie z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Spotkanie z Prezydentem Federacji ... (więcej)
Zaproszenie na wycieczkę
Wzorem roku poprzedniego proponujemy Państwu wspólną wycieczkę... (więcej)
Posiedzenie Komisji Socjalnej
Posiedzenie Komisji Socjalnej 4.12.2013r. (więcej)
Posiedzenie Przezydium
Posiedzenie Przezydium 14.11.2013r. (więcej)
Informacja z posiedzenia
Informacja z VI posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP ... (więcej)
Wycieczka 23 - 25.09.2013r.
Sprawozdanie z wycieczki ... (więcej)
10 października 2013r.
VI Plenarne Posiedzenie... (więcej)
Sierpień 2013r.
Społeczny protest...(więcej)
31 stycznia 2011r.
Uwaga techniczna - parametry zdjęć nadsyłanych do umieszczenia na naszej stronie internetowej:
- rozmiar 1024 x 768 x 24b pikseli.
- format JPG, BMP lub TIF.
(więcej)

 


Wspomnienia z wycieczki (Wrocław i okolice)
Po udanej wycieczce do Krakowa i okolic w 2013r. została zaplanowana wycieczka na rok bieżący. Inicjatorką była Kol. Ewa Gołumska, i w dniach 15 – 17 września 2014r. odbyła się druga już zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki wycieczka tym razem do Wrocławia i okolic. Organizatorem było Biuro Turystyczne „Żak”. Wspaniałe i szczęśliwe chwile uwiecznił swoim aparatem niestrudzony Tadeusz Banach (galeria zdjęć).
Uczestnicy jeszcze na „gorąco” zaplanowali wycieczkę na 2015r. – tym razem ze wskazaniem na Szczecin. Biuro Turystyczne „Żak” podjęło się obsługi.

MAW

Zaproszenie
Serdecznie zapraszam Członków ZW, WKR, Prezesów Kół na VIII Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się w środę dnia 15 października 2014r. o godz. 10.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, w której powita nas Pan bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski Komendant Powiatowy PSP.
Główne tematy:
 1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów RP”.
 2. Obchody rocznicy XX-lecia naszego Związku.
 3. Przygotowania do V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
Po obradach zostaniemy zapoznani z strażnicą, którą oddano do użytku z w czasie obchodów Dnia Strażaka w maju 2014 roku.
Tradycyjnie już drugą część naszego spotkania przeznaczamy na turystykę – zwiedzanie atrakcji w okolicach Wąbrzezna, którą urozmaici nam Komendant Powiatowy wspólnie z Prezesem miejscowego Koła.
Bardzo proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
Niezależnie od członków ZW, WKR i Prezesów Kół, dodatkowo dla każdego Koła przydziela się 1 miejsce.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Włodzimierz Marasz

Kartka z Kroniki XX-lecia Związku.
Skrót artykułu Mieczysława Cenina.

„NOWA SŁUŻBA - EMERYCI”
W obiegowej, ale nie przypadkowej, powszechnej opinii emeryci w obecnym stanie neoliberalnego totalnie chorego systemu społeczno-polityczno-gospodarczego stanowią dla niego trudny do zniesienia balast. Upowszechnia się wśród młodych ludzi pogląd, że to armia emerytów przyczynia się do pogłębienia narastającego kryzysu.
Jakoś dziwnie łatwo zapomina się o losach kapitału zgromadzonego z emeryckich składek wnoszonych najczęściej przez kilka dziesięcioleci ich pracy zawodowej, z których także nasze córki i synowie otrzymali od państwa, czyli od nas, bezpłatne wykształcenie, także wyższe.
Jednocześnie pokolenie w wieku produkcyjnym straszy się całkowitym pozbawieniem emerytur, co jest realne także z tego powodu, że o wolny dostęp do odpowiednich funduszy rywalizują ich prywatne spółki i aparat państwowy.
Tymczasem bez większego trudu można wykazać, że społeczność emerytów stanowi potężny kapitał społeczny, że marnotrawione są szanse na rozwiązanie najważniejszych problemów społecznych, w tym demograficznych.
Nieoceniona i niedoceniona rola seniorów nie od dzisiaj wiąże się z dzieleniem swymi doświadczeniami i udzielaniem wszechstronnej pomocy swoim bliskim w wielopokoleniowych rodzinach.
Do zbiorowej mądrości przynależy jeszcze coś, co nie występuje we wszystkich pozostałych zawodach tak wyraźnie jak u strażaków – etos, duch korporacji, który jest nosicielem wartości najwyższych, a szczególnie oddania się zaszczytnej służbie społeczeństwu w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.
Bierność szerokich rzesz emeryckich zawsze jest i będzie wykorzystywana do prywatnych celów i korzyści urzędników z rozmaitych instytucji terenowych i centralnych. Swoje istnienie i użyteczność społeczną musimy na co dzień konkretnie wykazywać we wszelkich możliwych postaciach.

MAW

Pamiątki z okazji XX lecia Związku
Zarząd Główny wykonał pamiątki z okazji XX- lecia naszego Związku. W zestawie tym mieści się:
 1. Niebieska torba płócienna z nadrukiem: awers i rewers medalu XX lecia oraz napis „Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej www. zgzeirp pl”,
 2. Długopis z nadrukiem „Jubileusz 20- lecia ZEiRP RP”,
 3. Pudełko z miniaturowym śrubokrętem i końcówkami z nadrukiem jak na długopisie oraz latarka paluszkowa z tym samym nadrukiem.
Cena kompletu – 31,25 netto.
Chętnych Prezesów Kół proszę o złożenie zamówienia do dnia 27.09.2014r. na adres maraszw@o2.pl lub 508 956 241.

Z pozdrowieniami
WAM

Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW
W środę, dnia 20 sierpnia 2014 r w biurze Zarządu Wojewódzkiego o godz. 10.00 odbędzie się kolejne Posiedzenie Prezydium. Główne tematy to:
 • obchody XX lecia Związku,
 • przygotowania do VIII Plenum Zarządu Wojewódzkiego.
Serdecznie zapraszam

Prezes
Włodzimierz Marasz

Wycieczka – obniżona cena!!!
Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Wrocławia. Cena obniżona o 90 zł. Szczegóły u kol. Ewy Gołumskiej.
Czekamy na chętnych, serdecznie zapraszamy (więcej).
Prezydium ZW

Spotkanie z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Dnia 10 czerwca 2014r. w Warszawie uczestniczyłem w Posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP, na które przybył Prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki (objął funkcję w 2013r.) W swoim wystąpieniu przedstawił 5 głównych celów przyjętych na ostatnim Zjeździe Federacji w marcu 2014 r.
Są to:
 1. Obrona godności i honoru funkcjonariusza.
 2. Przygotowanie dokumentów do rewaloryzacji emerytur i rent. Założenia opracowuje biuro prawne na zlecenie Federacji.
 3. Awans w stopniu bez skutków finansowych.
 4. Równouprawnienie przy przyznawaniu odznaczeń.
 5. Monitorowanie i obrona funduszu socjalnego.
Życzymy powodzenia. Wspierajmy te działania według naszych możliwości.
Będziemy się interesować realizacją powyższych celów.
Zachęcam do odwiedzenia stronki Federacji: www.fssm.pl.
Członkami Federacji jest wiele stowarzyszeń, jak m.in.:
Związek Żołnierzy WP, Stowarzyszenie EiR Policji, KZ EiR Służby Więziennej, ZEiR Straży Granicznej, Związek BF Służb Ochrony Państwa.

Włodzimierz MaraszCzłonek Zarządu Głównego ZEiRP RP

Sprawozdanie z Wyjazdowego Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP, Chełmno dnia 27 marca 2014r.
Dnia 27 marca 2014r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie spotkali się członkowie ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół na VII Plenarnym Posiedzeniu. Gospodarzami spotkania był bryg. mgr inż. Karol Utrata Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie oraz Kol. Sławomir Stefański Prezes Koła przy KP.
Tradycyjnie już przed rozpoczęciem Posiedzenia kol. Tadeusz Banach zaprezentował zdjęcia – migawki z ostatniego posiedzenia w Grudziądzu.
Otwierając obrady, Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW przywitał przybyłych działaczy ZEiRP, Gospodarzy oraz Gości:
 • st. bryg. mgr inż. Bogdana Sowińskiego – Z-cę K-P KW,
 • bryg. mgr inż. Janusza Halaka – Naczelnika Kadr K-P KW,
 • bryg. ks. Zenona Rutkowskiego – Kapelana Strażaków.
Przywitał szczególnie serdecznie przedstawicieli nowych Kół, które powstały przy KP PSP w Rypinie oraz przy KP PSP w Radziejowie życząc im sukcesów. Bardzo miłą chwilą było wręczenie odznaki „Zasłużony dla Związku EiRP RP” dla bryg. Janusza Halaka Naczelnika Kadr K-P KW PSP oraz Przewodniczącego Komisji Socjalnej KW w dowód uznania i podziękowania dla jego starań na rzecz emerytów i rencistów.
Odznakami honorowymi wyróżniono również Gospodarzy, tj.
 • kol. Sławomira Stefańskiego - Prezesa Koła,
 • kol. Jana Strużyńskiego - członka Koła (pośmiertnie).
Komendant Powiatowy scharakteryzował powiat chełmiński i przedstawił stan organizacyjny Komendy oraz JRG.
Realizując program Posiedzenia Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW omówił działania od ostatniego Posiedzenia, tj:
 1. Sprawozdanie ZW oraz sprawozdania z Kół,
 2. Stany organizacyjne Kół,
 3. Wnioski na odznaczenia MSW „Zasłużony dla ochrony ppoż”,
 4. Wnioski na odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP”,
 5. Krajowe obchody XX lecia ZEiRP RP w tym medale XX lecia, kronika Związku - krajowa,
 6. 15 lecia K-P ZW ZEiRPRP,
 7. Informacja z Posiedzenia ZG,
 8. ”Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020” – uchwała nr 238 Rady Ministrów z 24.12.2013 r.
Omawiając sprawy funduszu socjalnego, Przewodniczący Komisji – bryg. Janusz Halak przedstawił stopień wykorzystania finansów oraz zmiany w jego wykorzystaniu zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego. W dyskusji, zaproponowano podjęcie uchwały przez K-P ZW w sprawie wystąpienia do K-P KW PSP z prośbą o umożliwienie uzyskania dopłaty na wycieczki organizowane przez Koła.
Prezes Koła przy KP PSP w Chełmnie omówił stan organizacyjny Koła liczącego 37 członków, jego historię oraz formy pracy i zamiary na przyszłość.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił stan finansów apelując aby płatności nie przekładać na ostatnie dni roku.
Przedstawiając materiały ZG dotyczące ubezpieczenia, udzielono głosu przedstawicielowi firmy „Mentor”, który poinformował o modyfikacji programu ubezpieczenia PZU Życie SA dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP.
W czasie dyskusji padły dwie propozycje zorganizowania w roku bieżącym wycieczki pod szyldem ZW, tj. kol Ewa Gołumska podjęła się zorganizowania trzy dniowej wycieczki do Wrocławia, a kol. Stanisław Młodziankiewicz do Karpacza. Życzymy powodzenia inicjatorom a Kol. Kol. zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału.
Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie zgłosił chęć organizacji VIII Plenum, co zostało z aplauzem przyjęte. Zatwierdzając tę decyzję, przekazano do Wąbrzeźna baner K-P ZW.
Na zakończenie złożono serdeczne podziękowania Gospodarzom – Komendantowi Powiatowemu oraz Prezesowi Koła przy KP PSP w Chełmnie za bardzo dobre przygotowanie oraz zapewnienie sprawnego przebiegu naszych obrad w miłej i serdecznej atmosferze.
Foto: T. Banach (kliknij).
Opracował:
WAMarasz

Zaproszenie na wycieczkę
Wzorem roku poprzedniego proponujemy Państwu wspólną wycieczkę. Tym razem planujemy obejrzeć piękny Wrocław i Zamek Książ. W zależności od ilości chętnych osób autokar może zabrać 40 osób, 53 osób lub 59 osób. Chętni proszeni są o zgłoszenia do:
GOŁUMSKA Ewa- Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
ul. Prosta 32, 87-100 TORUŃ
tel. służbowy : 56-65-80-172
Więcej tutaj!

Uwaga techniczna
Parametry zdjęć nadsyłanych do umieszczenia na naszej stronie internetowej:
1. Rozmiar 1024 x 768 x 24b pikseli.
2. Format JPG, BMP lub TIF.
Przyjmowane będą również zdjęcia o lepszych parametrach.
Fotografie nie spełniające tych wymogów nie będą publikowane.
Zachęcam przy tym do choćby krótkiego opisu każdego zdjęcia i notki opisującej wydarzenie.
MK

Materiały zamieszczone na stronie są tekstami autorskimi Działaczy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Strona główna | O nas | Nasz Związek | Prawo | Archiwum | Kontakt
© MK 2011